EMCS Generator


Strona główna pomocy


Wstęp


Informacje podstawowe

Generator Online Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL, umożliwia:

Możliwe jest także wczytanie uprzednio zapisanego pliku, w celu jego modyfikacji. Generator pozwala także na wydruk przygotowanego komunikatu do pliku PDF, który można zapisać na dysku.

Drukowanie komunikatu

Wydruk zdefiniowanego przez użytkownika komunikatu jest dostępny przy pomocy przycisku Drukuj, znajdującego się na stronie konkretnego komunikatu.

Zapisanie komunikatu

Zapis utworzonego komunikatu jest dostępny przy pomocy przycisku Zapisz, znajdującego się na stronie konkretnego komunikatu.

Uwagi dotyczące działania Aplikacji Generator Online EMCS PL w przeglądarkach internetowych

Aby Aplikacja EMCS PL działała w sposób poprawny, niezbędne są odpowienie ustawienia przeglądarek internetowych.
W zależności od używanej przeglądarki należy zastosować następujące ustawienia:


Strona główna pomocy