PZ – Potwierdzenie zarejestrowania komunikatu


Strona główna pomocy


Opis

Strona ta pozwala na wydrukowanie komunikatu PZ. Wynikiem wysłania komunikatu jest otrzymanie wydruku z informacjami o zarejestrowania komunikatu.


Strona główna pomocy