PL817 - Powiadomienie o przybyciu wyrobów


Strona główna pomocy


Opis

Strona ta pozwala na utworzenie nowego, lub edycję stworzonego wcześniej komunikatu PL817.

Elementy strony

Na stronie znajdują się następujące zakładki:

2. Dokument e-AD

Wypełnienie całej zakładki jest wymagane. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

3. Przybycie wyrobów

Na zakładce znajdują się następujące elementy:

4. Odbierający

Wypełnienie całej zakładki, oprócz pola edycyjnego Numer domu jest wymagane. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

5. Miejsce Dostawy

Wypełnienie całej zakładki oprócz pola edycyjnego Numer domu jest wymagane, jeżeli miejscem przeznaczenia jest skład podatkowy. Czynność ta jest opcjonalna, jeżeli nowym miejscem przeznaczenia jest Zarejestrowany odbiorca lub Tymczasowo zarejestrowany odbiorca. W zakładce tej należy podać rzeczywiste miejsce dostawy wyrobów akcyzowych.
Na zakładce znajdują się następujące elementy:

6. Miejsce Dostawy – Urząd celny

Wypełnienie całej zakładki, jest obowiązkowe, jeżeli miejscem przeznaczenia jest Skład podatkowy, Zarejestrowany odbiorca, Tymczasowo zarejestrowany odbiorca, Odbiorca zwolniony lub gdy ma miejsce Dostawa bezpośrednia. Na zakładce znajduje się następujący element:

Wyniki walidacji

Na zakładce pojawiaja się informacje o błędnym wypełnieniu zakładek. Podawane są krótkie opisy niepoprawności oraz numery warunków których nie spełnił użytkownik.


Strona główna pomocy