PL812 - Powiadomienie o przeładunku wyrobów


Strona główna pomocy


Opis

Strona ta pozwala na utworzenie nowego, lub edycję stworzonego wcześniej komunikatu PL812.

Elementy strony

Na stronie znajdują się następujące zakładki:

1. Dokument e-AD przemieszczenia wyrobów akcyzowych

Wypełnienie całej zakładki jest wymagane.
Na zakładce znajdują się następujące elementy:

2. Szczegóły dotyczące przeładunku wyrobów

Na zakładce znajdują się następujące elementy:

2.1 Miejsce przeładunku wyrobów

Wszytkie pola, oprócz 2.1a Nazwa miejsca przeładunku oraz 2.1c Numer domu są wymagane.

3. Nowy organizator transportu

Wypełnienie całej zakładki, oprócz pola Numer domu jest wymagane. Zakładka jest dostępna do edycji jeżeli wartość w polu 2d Zmieniona organizacja przewozu ma wartość „3” lub „4”. Nie stosuje się dla pozostałych wartości z pola 2d Zmieniona organizacja przewozu, lub nie wybrania wartości w tym polu. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

4. Nowy przewoźnik

Wypełnienie całej zakładki, oprócz pola Numer domu jest wymagane, jeżeli przewoźnik ulega zmianie w związku z przeładunkiem wyrobów. W zakładce tej należy podać dane nowego podmiotu dokonującego transportu.
Na zakładce znajdują się następujące elementy:

5. Szczegóły dotyczące transportu

Wypełnienie zakładki jest wymagane, jeżeli szczegóły dotyczące transportu ulegają zmianie w związku z przeładunkiem.
W przypadku stosowania róznych jednostek transportowych należy opisać każdą z nich w osobnym elemencie tego formularza.
Musi istnieć przynajmniej jeden element listy w tej zakładce - należy wskazać przynajmniej jedną jednostkę transportową.
Na zakładce znajdują się następujące elementy:

Wyniki walidacji

Na zakładce pojawiaja się informacje o błędnym wypełnieniu zakładek. Podawane są krótkie opisy niepoprawności oraz numery warunków których nie spełnił użytkownik.


Strona główna pomocy