PL716 – Powiadomienie o kontroli


Strona główna pomocy


Opis

Strona ta pozwala na wydrukowanie komunikatu PL716. Wynikiem wysłania komunikatu jest otrzymanie wydruku z informacjami o kontroli, takich jak termin jej podjęcia.


Strona główna pomocy