PL705 - Prośba o wartości słowników


Strona główna pomocy


Opis

Strona ta pozwala na utworzenie nowego komunikatu PL705. Wynikiem wysłania komunikatu PL705 jest otrzymanie przez użytkownika od aplikacji EMCS, komunikatu PL733 zawierającego słowniki, zdefiniowane przez użytkownika w komunikacie PL705-Prośba o wartości słowników.

Elementy strony

Na stronie znajdują się następujące zakładki:

2. Nagłówek komunikatu

Wypełnienie całej zakładki jest wymagane.
Na zakładce znajdują się następujące elementy:

Wyniki walidacji

Na zakładce pojawiaja się informacje o błędnym wypełnieniu zakładek. Podawane są krótkie opisy niepoprawności oraz numery warunków których nie spełnił użytkownik.


Strona główna pomocy