PL704 – Komunikat informujący o błędach walidacji


Strona główna pomocy


Opis

Strona ta pozwala na wydrukowanie komunikatu PL704. Wynikiem wysłania komunikatu jest otrzymanie wydruku z informacjami o błędach walidacji, takich jak typ błędu, jego powód i położenie. Błędy walidacji mogą pojawić się np. przy raporcie odbioru.


Strona główna pomocy