IE871 - Wyjaśnienia przyczyny niedoborów lub nadwyżek


Strona główna pomocy


Opis

Strona ta pozwala na utworzenie nowego, lub edycję stworzonego wcześniej komunikatu IE871.

Elementy strony

Na stronie znajdują się następujące zakładki:

1. Nagłówek komunikatu

Wypełnienie całej zakładki jest wymagane.
Na zakładce znajdują się następujące elementy:

2. Odbierający

Wypełnienie całej zakładki, oprócz pól edycyjnych Numer domu oraz Identyfikacja podmiotu, jest wymagane.
Zakładka jest dostępna do edycji tylko wówczas gdy w polu 1a Typ podmiotu przekazującego komunikat wybrano wartość 2 - Odbierający
Na zakładce znajdują się następujące elementy:

3. Dokument e-AD przemieszczenia wyrobów akcyzowych

Wypełnienie całej zakładki jest wymagane. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

4. Wysyłający

Wypełnienie całej zakładki, oprócz pola edycyjnyego Numer domu, jest wymagane.
Zakładka jest dostępna do edycji tylko wówczas gdy w polu 1a Typ podmiotu przekazującego komunikat wybrano wartość 1 - Wysyłający
Na zakładce znajdują się następujące elementy:

5. Wyjaśnienia


Na zakładce znajdują się następujące elementy:

6. Szczegóły wyjaśnienia

Wypełnienie zakładki poprzez dodanie minimum jednej pozycji jest wymagane jeśli w polu 5b Ogólne wyjaśnienia nie podano ogólnego wyjaśnienia. Poszczególne pola mają zastosowanie dla konkretnych wyrobów akcyzowych. Dla każdego wyrobu wchodzącego w skład przesyłki należy stosować odrębną grupę danych. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

7. Urząd wysyłki - przywóz

Nie stosuje się, jeżeli typ podmiotu przekazującego komunikat z pola 1a Typ podmiotu przekazującego komunikat ma wartość „2 – Odbierający”.
Na zakładce znajduje się następujący element:

Wyniki walidacji

Na zakładce pojawiaja się informacje o błędnym wypełnieniu zakładek. Podawane są krótkie opisy niepoprawności oraz numery warunków których nie spełnił użytkownik.


Strona główna pomocy