IE839 – Powiadomienie o odrzuceniu procedury zawieszenia poboru akcyzy przy wywozie lub przywozie


Strona główna pomocy


Opis

Strona ta pozwala na wydrukowanie komunikatu IE839. Wynikiem wysłania komunikatu jest otrzymanie wydruku z informacjami o odrzuceniu procedury zawieszenia poboru akcyzy przy wywozie lub przywozie.


Strona główna pomocy