IE837 - Wyjaśnienie opóźnienia przesłania raportu odbioru


Strona główna pomocy


Opis

Strona ta pozwala na utworzenie nowego, lub edycję stworzonego wcześniej komunikatu IE837.

Elementy strony

Na stronie znajdują się następujące zakładki:

2. Dokument e-AD

Wypełnienie całej zakładki jest wymagane.
Na zakładce znajdują się następujące elementy:

3. Opóźnienie przesłania raportu odbioru

Wypełnienie całej zakładki oprócz pola Dodatkowe informacje jest wymagane. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

Wyniki walidacji

Na zakładce pojawiaja się informacje o błędnym wypełnieniu zakładek. Podawane są krótkie opisy niepoprawności oraz numery warunków których nie spełnił użytkownik.


Strona główna pomocy