IE829 – Powiadomienie o akceptacji procedury zawieszenia poboru akcyzy przy eksporcie


Strona główna pomocy


Opis

Strona ta pozwala na wydrukowanie komunikatu IE829. Wynikiem wysłania komunikatu jest otrzymanie wydruku z informacjami o powiadomieniu o akceptacji procedury zawieszenia poboru akcyzy przy wywozie.


Strona główna pomocy