IE819 - Ostrzeżenie lub odrzucenie przemieszczenia


Strona główna pomocy


Opis

Strona ta pozwala na utworzenie nowego, lub edycję stworzonego wcześniej komunikatu IE819.

Elementy strony

Na stronie znajdują się następujące zakładki:

2. Podmiot odbierający

Wypełnienie całej zakładki, oprócz pola edycyjnego Identyfikacja podmiotu oraz Numer domu jest wymagane.
Na zakładce znajdują się następujące elementy:

3. Dokument e-AD przemieszczenia wyrobów akcyzowych

Wypełnienie całej zakładki jest wymagane. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

4. Właściwy urząd celny w miejscu dostawy

Wypełnienie całej zakładki jest wymagane.
Na zakładce znajdują się następujące elementy:

5. Ostrzeżenie lub odrzucenie

Wypełnienie całej zakładki jest obowiązkowe.
Na zakładce znajdują się następujące elementy:

6. Powód ostrzeżenia lub odrzucenia

Wypełnienie zakładki jest obowiązkowe. Dla każdego powodu należy stosować odrębną grupę danych.
Na zakładce znajdują się następujące elementy:

Wyniki walidacji

Na zakładce pojawiaja się informacje o błędnym wypełnieniu zakładek. Podawane są krótkie opisy niepoprawności oraz numery warunków których nie spełnił użytkownik.


Strona główna pomocy