IE818 - Raport Odbioru/Wywozu


Strona główna pomocy


Opis

Strona ta pozwala na utworzenie nowego, lub edycję stworzonego wcześniej komunikatu IE818.

Elementy strony

Na stronie znajdują się następujące zakładki:

2. Dokument e-AD przemieszczenia wyrobów akcyzowych

Wypełnienie całej zakładki jest wymagane.
Na zakładce znajdują się następujące elementy:

3. Odbierający

Wypełnienie całej zakładki, oprócz pola edycyjnego Numer domu jest wymagane. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

4. Miejsce Dostawy

Wypełnienie całej zakładki, oprócz pola edycyjnego Numer domu jest wymagane, jeżeli miejscem przeznaczenia jest skład podatkowy oraz w przypadku gdy ma miejsce Dostawa bezpośrednia. Czynność ta jest opcjonalna, jeżeli nowym miejscem przeznaczenia jest Zarejestrowany odbiorca, Tymczasowo zarejestrowany odbiorca, lub Odbiorca zwolniony.
W zakładce tej należy podać rzeczywiste miejsce dostawy wyrobów akcyzowych.
Na zakładce znajdują się następujące elementy:

5. Urząd

Wypełnienie całej zakładki jest wymagane, jeżeli kod rodzaju miejsca przeznaczenia w polu 1a komunikatu IE801 ma wartości: 1, 2, 3, 4 i 5. Czynność ta jest opcjonalna, jeżeli kod rodzaju miejsca przeznaczenia ma wartość: 6. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

6. Wyniki odbioru

Wypełnienie całej zakładki, oprócz pola Informacje dodatkowe jest obowiązkowe. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

7. Wyroby

Wypełnienie zakładki, jest obowiązkowe, jeżeli wartość ogólnych wyników odbioru jest inna niż Odbiór bez zastrzeżeń lub Zgoda na wyprowadzenie bez zastrzeżeń w polu 6b. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

7.1. Rodzaj zastrzeżeń

Wypełnienie zakładki, jest opcjonalne. Celem zakładki jest sprecyzowanie zastrzeżeń, o ile takie wystąpiły.

Wyniki walidacji

Na zakładce pojawiaja się informacje o błędnym wypełnieniu zakładek. Podawane są krótkie opisy niepoprawności oraz numery warunków których nie spełnił użytkownik.


Strona główna pomocy