IE813 - Zmiana miejsca przeznaczenia


Strona główna pomocy


Opis

Strona ta pozwala na utworzenie nowego, lub edycję stworzonego wcześniej komunikatu IE-813.

Elementy strony

Na stronie znajdują się następujące zakładki:

2. Uzupełnienie dokumentu e-AD

Na zakładce znajdują się następujące elementy:

3. Zmiana miejsca przeznaczenia

Na zakładce znajdują się następujące elementy:

4. Nowy Odbiorca

Wypełnienie całej zakładki, oprócz pola edycyjnego Numer domu jest wymagane, jeżeli odbiorca ulega zmianie w związku ze zmianą miejsca przeznaczenia.
Na zakładce znajdują się następujące elementy:

5. Miejsce Dostawy

Wypełnienie całej zakładki, oprócz pola edycyjnego Numer domu jest wymagane, jeżeli nowym miejscem przeznaczenia jest skład podatkowy oraz w przypadku gdy ma miejsce Dostawa bezpośrednia. Czynność ta jest opcjonalna, jeżeli nowym miejscem przeznaczenia jest Zarejestrowany odbiorca lub Tymczasowo zarejestrowany odbiorca.
W zakładce tej należy podać rzeczywiste miejsce dostawy wyrobów akcyzowych.
Na zakładce znajdują się następujące elementy:

6. Miejsce dostawy – Urząd celny

Wypełnienie całej zakładki, jest wymagane, jeżeli ma miejsce Wywóz wyrobów. Na zakładce znajduje się następujący element:

7. Nowy organizator transportu

Wypełnienie całej zakładki, oprócz pola Numer domu jest wymagane, jeżeli nową osoba odpowiedzialną za zorganizowanie transportu w polu 2d jest Właściciel Wyrobów lub pole to ma wartość Inne. Na zakładce znajdują się następujące elementy:

8. Nowy przewoźnik

Wypełnienie całej zakładki, oprócz pola Numer domu jest wymagane, jeżeli przewoźnik ulega zmianie w związku ze zmianą miejsca przeznaczenia. W zakładce tej należy podać dane nowego podmiotu dokonującego transportu.
Na zakładce znajdują się następujące elementy:

9. Szczegóły dotyczące transportu

Wypełnienie całej zakładki jest wymagane, jeżeli szczegóły dotyczące transportu ulegają zmianie w związku ze zmianą miejsca przeznaczenia.
Na zakładce znajdują się następujące elementy:

Wyniki walidacji

Na zakładce pojawiaja się informacje o błędnym wypełnieniu zakładek. Podawane są krótkie opisy niepoprawności oraz numery warunków których nie spełnił użytkownik.


Strona główna pomocy