IE810 - Anulowanie e-AD


Strona główna pomocy


Opis

Strona ta pozwala na utworzenie nowego, lub edycję stworzonego wcześniej komunikatu IE810.

Uwaga

Anulowanie e-AD nie może zostać wykonane, po fizycznym opuszczeniu miejsca wysyłki przez wyroby zgłoszone w e-AD.

Elementy strony

Na stronie znajdują się następujące zakładki:

1. Anulowanie e-AD

Na zakładce znajdują się następujące elementy:

Wyniki walidacji

Na zakładce pojawiaja się informacje o błędnym wypełnieniu zakładek. Podawane są krótkie opisy niepoprawności oraz numery warunków których nie spełnił użytkownik.


Strona główna pomocy