IE807 - Komunikat powiadomienia o przerwaniu przemieszczenia


Strona główna pomocy


Opis

Strona ta pozwala na wydrukowanie komunikatu IE807. Wynikiem wysłania komunikatu jest otrzymanie wydruku z informacjami o przerwaniu przemieszczenia.


Strona główna pomocy