IE803 – Powiadomienie o zmianie miejsca przeznaczenia wysyłany do pierwotnego odbiorcy e-AD


Strona główna pomocy


Opis

Strona ta pozwala na wydrukowanie komunikatu IE803. Wynikiem wysłania komunikatu jest otrzymanie wydruku z informacjami o powiadomieniu o zmianie miejsca przeznaczenia, który jest wysyłany do pierwotnego odbiorcy e-AD.


Strona główna pomocy