IE802 – Komunikat przypomnienia dla przemieszczeń akcyzowych


Strona główna pomocy


Opis

Strona ta pozwala na wydrukowanie komunikatu IE802. Wynikiem wysłania komunikatu jest otrzymanie wydruku z informacjami o przypomnieniu dla przemieszczeń akcyzowych, takich jak termin przypomnienia, limit daty i czasu, oraz typ wiadomości.


Strona główna pomocy